Stavební spoření a úvěry od stavebních spořitelen můžeme bez nadsázky považovat za jeden z tradičních produktů financování bydlení, ať už jde o rekonstrukce nabo třeba koupě družstevních bytů. Obsahuje v sobě důležitý prvek pravidelného spoření a umí garantovat budoucí podmínky poskytnutého úvěru. Je to prostě dobrý a důležitý doplněk k hypotékám. Nyní se objevily úvahy o zrušení státní podpory, která byla i tak předchozími vládami jiř výrazně zredukována.

Tak prý zase někoho napadlo šetřit, možná i na státní podpoře ke smlouvám o stavebním spoření.

Nic nového pod sluncem. Státní podpora od dob zavedení stavebního spoření na český trh byla snížena již dvakrát. Při vstupu na český trh od roku 1993 bývala státní podpora 25 % z vkladů z ročně naspořené částky klientem max. 4.500 Kč.

Od 1. 1. 2004 byla max. 15 % z vkladů z ročně naspořené částky klientem max. 3.000 Kč.

A od 1. 1. 2011 je státní podpora ke smlouvě stavebního spoření 10 % z uspořené částky max. 2.000 Kč a zároveň úroky z vkladů začaly být zdaňovány.

Od té doby i další politici chtěli na stavebním spoření šetřit, ale argumenty, proč to není vhodné vždy převážily a věřím, že tomu tak bude i nyní. Některé argumenty, proč by se zrušení státní podpory mělo v současné době realizovat, mě trochu přivádí k úžasu, proto zkusím rekapitulovat.

Stavební spoření je bezpečný produkt, má zákonem dáno, kam mohou spořitelny investovat pro zajištění výnosů klientům. Úrokovou sazbu vkladů musí klientům garantovat stavební spořitelny na tzv. vázací dobu, která činí 6 let od sjednání smlouvy. Proto nikdy nebude stavební spoření produktem k velkému zbohatnutí. Je to produkt s pomalým a jistým výnosem.

Je nutno zmínit, že jeho druhá – úvěrová – fáze je velmi zajímavým nástrojem pro modernizace a rekonstrukce objektů bydlení. Díky garanci úrokové sazby úvěru ze stavebního spoření, která se nesmí lišit o více jak 3 procentní body od sazby vkladů, mají střadatelé zajímavé nabídky úvěrů ze stavebního spoření s úrokem 3 – 4 % bez nutnosti zástavy i v době vysokých úrokových sazeb hypoték. Klienti mohou úvěrem řešit jen svou bytovou potřebu. Překlenovací úvěry stavebních spořitelen mají úroky vyšší. Umožní klientovi pořízení družstevního bydlení úvěrem do výše 2,5 mil. Kč, se splatností až 25 let, bez nutnosti zástavy nemovitostí. Jiný úvěrový produkt s takovými parametry na českém trhu není.

Aktuálně máme na českém trhu okolo 3,26 mil. smluv stavebního spoření. Je to snad málo?

V každém z posledních tří let bylo uzavřeno okolo 450 000 nových smluv stavebního spoření.

V loňském roce stavební spořitelny poskytly úvěry v objemu 110 mld. Kč.

V současnosti jsou úrokové sazby hypoték opravdu vysoké. Takto drahé prostředky komplikují nákup drahých nemovitostí a trh hypoték stagnuje. Nyní je doba připravit se na nové příležitosti a potřeby. Bude stále nutné mít podíl vlastních prostředků na koupi nemovitosti. Dává proto smysl si pravidelně spořit, využít výhod spojených se stavebním spořením.

Dalo by se pokračovat další argumentací, proč stavební spoření se státní podporou má být i nadále podporováno.

Pokud máte zájem o konzultaci ve věci hypotečního úvěru nebo stavebního spoření, spojte se se mnou. Ráda Vám pomohu. https://www.hypotekytabor.cz/administrator/index.php?option=com_menus&view=items&layout=modal&tmpl=component&e73143be5f11d488f3373dce24ce9016=1&editor=jform_articletext